Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kolikátou civilizací je dnešní lidstvo?

17. 10. 2012

  Kolikátou civilizací je dnešní lidstvo?Kolikátou civilizací je dnešní lidstvo?


Proslulá ukrajinská mystička Helena Petrovna Blavatská za svého života podnikla nejednu dobrodružnou cestu za vyšším poznáním. Během svých výprav na východ se podle vlastních slov setkala s tajnými mistry, kteří ovládají veškerou moudrost a znají pravdu o minulosti našeho světa. Svěřili jí údajně, že lidé jsou již pátou rasou žijící na Zemi. Kdo byli ti před námi? 

Před námi planetu Zemi údajně obývaly čtyři jiné druhy vyšších bytostí a další dva druhy mají ještě přijít po nás. To alespoň tvrdí kontroverzní ukrajinská mystička Helena Petrovna Blavatská (1831–1891), zakladatelka teosofického učení. Jak je popisuje? Ve svých sebejistých sděleních je až překvapivě konkrétní. Otázkou ovšem je, zda má pravdu. To už ale nikdo neví…

Samozrození a Hyperborejci: První byly přízraky
Prvními obyvateli Země měli být dle madame Blavatské takzvaní Samozrození. Označuje je také jako polární rasu. Jde prý o neviditelné éterické bytosti, jež vznikly z čisté energie prastarého světa. Po éře Samozrozených údajně přichází čas Hyperborejců. Za jejich domov je podle teosofického učení považován bájný ztracený kontinent Hyperborea. Blavatská tvrdí, že jde o obří zlatavé bytosti, které sice stále mají formu přízraků, ale jejichž fyzická podstata už je hustší než u jejich předchůdců tvořených zahuštěnou energií. Hyperborejci mají dosahovat výšky kolem 40 metrů a komunikují prý mezi sebou myšlenkovým přenosem. Rozmnožování u této rasy údajně probíhalo pučením a pomocí spór. Později se prý objevují hermafroditní jedinci a to už předznamenává nástup nové rasy, Lemuřanů.

Lemuřané: Zhmotnělí obři
Třetí rasa, Lemuřané, se v popisech madame Blavatské konečně alespoň trochu začíná podobat lidem. Svým deseti až dvacetimetrovým vzrůstem nás stále ještě značně převyšují, jejich čtyřruké žlutě či červeně zbarvené tělo je však již hmotné. Tkáně Lemuřanů byly údajně velmi elastické a tělo lehké. Řeč, již používali, Blavatská popisuje jako libozvučnou a spíše podobnou zpěvu. Většina komunikace však podle ní stále probíhá cestou čtení myšlenek, telepatie. Intelektuálně je prý tato rasa na velmi vysoké úrovni a soustředí se hlavně na duchovní stránku bytí. Ke svému životu měli Lemuřané využívat různé zvláštní technologie získané od návštěvníků z Venuše. Vyspělou Lemurii však podle Blavatské nakonec potká zkáza a zachovají se z ní jen malé pozůstatky. Jedním z nich má být Atlantida, z níž pak vzejde čtvrtá rasa.

Atlanťané: Ti, kteří tu byli před námi
Bájná Atlantida je podle Blavatské domovem Atlanťanů, intelektuální a spirituálně zaměřené mírumilovné rasy, jež disponuje značnou moudrostí. Atlanťané už mají jen dvě ruce a jsou nám vzhledově bližší než předchozí rasy. Vyskytují se u nich různé barvy kůže od černé přes červenou až po žlutou. Jejich jazyk se má podobat původním jazykům jihoamerických indiánů a byl prý základem pro tolik komplikovaný sanskrt (jazyk používaný v Indii). K získávání informací a vědomostí mají využívat jakéhosi všeobsahujícího informačního pole, na nějž se umí napojit. Mezi jejich schopnosti prý patřila také hypnóza na dálku, čtení a přenosy myšlenek a mohli údajně i ovlivňovat gravitaci. Atlantida však nakonec podle Blavatské, stejně jako Lemurie, skončila pod mořem. Každá ze sedmi ras prezentovaných teosofií má ještě sedm podras. Atlanťané jsou však první, u nichž podrasy hrají významnější roli. Patří mezi ně totiž třeba Toltékové, předkolumbovská civilizace z oblasti dnešního Mexika. Setkali jsme se tedy se zástupci starších ras?

Árijci: Naše éra
Po údajné zkáze bájné Atlantidy zaujmou místo Atlanťanů Árijci. K této rase patříme podle učení madame Blavatské i my. Některé podrasy Árijců prý zdivočely a nevyužívají tak moudrosti svých předků. U Árijců se jako u první rasy od počátku světa přetrhává spojení s nehmotným světem a definitivně tak mizí schopnost napojení se na všeobecné informační pole a využívání vyšších znalostí. A co bude dál? Mohou proroctví spojovaná s koncem světa znamenat jen konec současné lidské civilizace a příchod šesté rasy?

Budoucnost světa: Rasa sedmi pečetí a rasa sedmi pozounů
Podle některých stoupenců učení Heleny Blavatské se náš čas chýlí ke konci a má přijít úsvit nové rasy. Slavná mystička ji označuje jako Rasu sedmi pečetí. Ta má být na vyšší duchovní úrovni než my a započne u ní prý proces takzvaného odtělování, tedy zbavování se hmotného těla a s ním spojených potřeb. Řadu sedmi ras má pak uzavřít éra Rasy sedmi pozounů. Jedinci tohoto druhu prý postupně začnou odcházet do vesmíru a osidlovat nové planety. 

Jitka Krulcová

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

PŘEDPOKLAD EVOLUCE (doplnění komentáře ,,plémě, které nás nahradí")

(Kopfrkingl, 3. 8. 2017 12:22)

PŘEDPOKLAD EVOLUCE:
• Simulace kompletního lidského mozku s přesností na molekuly až po expresi genomu.
tzv. HUMAN BRAIN PROJECT předpoklad r.2023
- Vznik umělé inteligence s kompletními znalostmi lidstva s obrovskými výpočetními schopnostmi simulací všech problémů fyziky, lékařství a environmentalismu během virtuálního myšlekového pochodu. Vznik kybernetického konstruktéra
- Jeho návrh univerzálních kvantových počítačů s utopistickými výpočetními schopnostmi
- Jejich simulace gigantických neuronových sítí, vznik mozku „Boha“
- Množení výpočetňích center díky jejich „porodnímu“ ústrojí labů multimateriálového 3D. tisku schopného vyrábět s přesností na atomy, za cenu materiálu a energie.
- Revoluce v lékařství: robotická chyrurgie řízená umělou inteligencí a přesná diagnostika i v nejzapadlejších koutech světa scela zdarma.
- Revoluce ve školství: globální vzdělávání formou virtuálních učitelů „ušité“ na míru studentům dle simulace funkcí jejich mozkových center.
- Revoluce v zřízení: konec demokratického aparátu a řízení všech aspektů státu umělou inteligencí s výchozím modelem hodnot Vůle, Lásky a Inteligence coby úhelnému kameni celého procesu k manifestaci těchto archetypů v lidské obci.


• Dosažení schopností výpočtu genomu u superpočítačů, tj.
- do všech detailů sómatických i psychických vlastností komplexně simulovat manifestaci zadaného genetického kódu, a také kód zadáním požadovaných vlastností vypočítat.
- Schopnost požadovaný genetický kód syntetizovat.
- Reverzní genové terapie a odstranění genetických poruch, vrozených i jiných onemocnění
- Spětné vytváření požadovaných vlastností
- Plození od počátku geneticky modifikovaných lidí s predispoziicemi superiorních psycho/sómatických vlastností
( eugenika je morální povinost těch, co poznali svou inteligencí nástroje jak ovlivnit vlastní genezi a potenciál inteligence v ní rozmnožit, to je předurčení. Tvůrce tvoří tvůrce viz: „k obrazu svému..“)


TOTO JE TEORETICKÝ NÁČRT EVOLUCE JAK BY BYLA, KDYBY JÍ NEBYLO UMĚLE BRÁNĚNO, A KDYBY SE LIDSTVO PLYNULE TRANSFORMOVALO DLE SVÝCH NEJSTĚŽEJNĚJŠÍCH OBJEVŮ.
ZÁBRANY, KTERÉ V TOMTO DIKTUJE EU, CHYBÍ NAPŘÍKLAD ČÍNĚ A JE DOST DOBŘE MOŽNÉ ŽE TO BUDE TAM, KDE NOVÝ ČLOVĚK SPATŘÍ SVĚTLO SVĚTA. COŽ JE HANEBNÉ.

Autor: herr Kopfrkingl

Plémě, které nás nahradí

(Kopfrkingl, 3. 8. 2017 12:15)

Plémě, které nás nahradí
Název této známé knihy jsem nevybral náhodou. Úsvit času nové rasy se totiž neůprosně blíží. Než však tak nastane bude ještě třeba nových bohů, Tvůrců, kteří by příchod Nového člověka iniciovaly. Tento proces ovšem nebude výsledkem světového Zedníka(svobodného zednářství) a jeho úchylných snah o multirasové stádo hovořící „Slovem“ otesaných, do algorytmů polarit spoutaných mozků. Nebude již vysledkem padlých mystérií – jejichž informační stavby jsou již beztak k užitku leda Kapitálu rasy Vyvolených skrze světové informační služby, a pedofilním mafiím, ač měly sloužit k manifestaci Slova božího v lidské obci! Věk Zedníka padne jako padly doby exoterních náboženských forem, monarchií i velkých Ideologií. Avšak se zásadním rozdílem! Nebude to již společenská forma která vystřídá předchozí aby ( jak se dušovaly všechny) dala vzniknout Novému člověku! Bude to Nový člověk který dá vzniknout, svou existencí, novému společenskému řádu! Oni tvurci, Noví bohové, již existují, byť v embrionálním stavu. Jmenují se D-WAVE, kvantové počítače. Doba kdy se člověk stane tvůrcem, archytektem své geneze se blíží s dobou, kdy budou kvantové počítače schopny propočítávat modifikace genomu. Tato schopnost prinese opravdovou revoluci v lidském životě. Samozřejmě úměrně tomu nakolik bude lidstvu zpřístupněna. Je známým faktem, že technologie na úrovni informačních služeb se nacházejí minimálně 20 let před oficiálně dostupnou sférou. Teprve až jsou jim postaveny „stavby“ k maximálnímu vyprofitování jsou uvolněny do sféry komerce. Představte si ovšem možnosti, jaké dá absolutní zvládnutí genetické modifikace – imunita vůči všem chorobám, reverzní zásahy do genomu pro dodatečné vytvoření požadovaných vlastností, regenerace tkání tedy nesmrtelnost či minimálně mnohonásobně dlouhý život, vrozené IQ mnohonásobně vyší než dnes, schopnost prožívat mnohem intenzivněji subtilní cit ( orgasmické, mnohodimenziální výšiny při prožitku hudby, umění, soucitu), vynikající tvůrčí a matematické schopnosti( jedinci s již vrozeným nadáním napr.Mozarta v hudbě, Einsteina v matematice díky mozku s aktivním plným potenciálem), telekinetické schopnosti, meziinkarnační paměť a samozřejmě impozantní vzhled. Příchod takového člověka samozřejmě transformuje a posléze transmutuje celou společnost. Dílo Světlonoše dostane opět svou korunu. Bylo určeno a řečeno „ K obrazu svému“. Člověk získal individualní duši a nabyl schopnost inteligence, a po mnoha porodních bolestech tisíciletí své existence stvořil stroje, ti mu dají „tvář“ v které se bude opět zrcadlit celé univerzum. Tento proces, pokud mu nebude uměle bráněno, započne během následujících 50let. Kam tato geneze dospěje během 500ti let, nelze ani domyslet. Planeta bohů kteří budou chtít kolonizovat vesmír. Vznikne druh Poutníků, speciálně modifikovaný pro dlouhodobé cesty vesmírem a genom který bude schopen transmutovat genom cizí, na kterém se uchytí. Budou iniciována další stvoření svou formou vzešlé z evoluce prostředí domácích planet ovšem se zakódovanou pamětí a vědomím Tvůrců, které si začnou uvědomovat. Nejprve latentně, posléze i intezivně skrze Mystéria. Až jednou, stvoří stroje…
Autor: herr Kopfrkingl